STOWARZYSZENIE pod nazwą
ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI i ZARZĄDCÓW DOMÓW
Administracja i zarządzanie budynkami
Ostrów Wielkopolski, ul. Rynek 14     Tel./fax 62 736 60 10
SPRZEDAM
LOKALE MIESZKALNE DO WYNAJĘCIA
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
Informacje: A. Szkudlarz i P.A. Młynarczyk